31.01.2023

Mogą odbyć się kontrole deklaracji CEEB!

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to baza danych uruchomiona w 2021 r., która zawiera informacje na temat źródeł ogrzewania stosowanych w Polskich domach. Termin składania deklaracji minął już dosyć dawno, bo w czerwcu zeszłego roku, lecz dopuszczalna jest możliwość zmiany formularza w przypadku zmodyfikowania źródła ciepła. Niestety tego typu zmian zauważono wyjątkowo dużo, akurat w momencie wprowadzenia dofinansowania na opał, co spowodowało podejrzenia w kwestii wiarygodności bazy. 

Rząd zaoferował jednorazowe dodatki dla osób, które zmagają się z wysokimi cenami opału. Niestety warunki uzyskania dofinansowania posiadają dużo nieścisłości, co spowodowało, że taki bon może otrzymać praktycznie każdy. Wraz z wejściem wspomnianych dofinansowań dostrzeżono zmiany w deklaracjach Polaków dotyczących zainstalowanego źródła ciepła w deklaracjach CEEB. Podejrzewa się, że zmiany te mogły dotyczyć chęci uzyskania dofinansowania, dlatego możliwe są kontrole stanu technicznego budynków. 

Kto ma prawo do kontroli?

Kontrolującym może być m.in. osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie lub uprawnienia budowlane, osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, pracownicy organów ochrony środowiska oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że za złożenie fałszywej deklaracji grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przypominamy też, że brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić właścicieli/zarządców budynków na mandat w wysokości do 500 zł.