27.01.2023

Niemcy krajem z rekordem instalacji pomp ciepła!

Obecnie pompy ciepła są jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych na niemieckim rynku. W 2022 roku pojawiło się ich łącznie 236 tysięcy - jest to aż o 53% więcej niż w roku 2011. 

Niemiecki rząd wyznaczył cel, aby od 2024 r. instalować 500 tys. pomp ciepła rocznie. Zdaniem Federalnego Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Grzewczego (BDH) oraz Federalnego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (BWP), do osiągnięcia wyznaczonego celu potrzebne są jednak środki wspierające w całym łańcuchu wartości - od przemysłu i handlu po konsumenta. Rząd niemiecki musi zapewnić wsparcie dla inwestycji przemysłu krajowego - firmy produkujące urządzenia już dzisiaj mają niedopasowane linie produkcyjne pod względem przepustowości. Problem obejmuje też braki kadrowe, na które skarżą się inne kraje jak Wielka Brytania czy Polska. 

Hybrydyzacja systemów grzewczych

BDH do kluczowych rozwiązań technicznych, nad rozwojem których powinien pochylić się rodzimy przemysł zalicza hybrydyzację systemów grzewczych. Pompy ciepła można idealnie połączyć z już istniejącymi lub nowymi systemami. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza w istniejących już budynkach. Ponadto technologie takie jak wentylacja domowa z odzyskiem ciepła, nowoczesne systemy dystrybucji ciepła, komponenty cyfrowe czy środki efektywności (np. równoważenie hydrauliczne) są skuteczne w przyspieszeniu redukcji CO2 w sektorze grzewczym.