20.02.2023

Nowe fundusze wspierające energetykę!

W drugiej połowie 2023 roku zostaną uruchomione nabory wniosków w programach wspierających energetykę i środowisko w Polsce. Programy mają dotyczyć m.in. dystrybucji, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności. Przeznaczono na nie aż 46 miliardów zł! Planowane są dotacje dla sektora dystrybucji energii, co jest dobrą wiadomością dla naszego kraju, który zmaga się z barierą rozwoju w postaci ograniczonych możliwości technicznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że Polska rozpoczęła już realizację programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. W najbliższych latach zrealizujemy inwestycje o wartości prawie 76 miliardów euro z Polityki Spójności. 

Programy krajowe na lata 2021-2027

Lista programów krajowych na lata 2021-2027 z planowanymi budżetami przedstawia się następująco:

  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 24,2 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 7,9 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,65 mld euro,
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – ok. 2 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro,
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro,
  • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro,
  • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.