13.01.2023

Nowe wymogi w programie Moje Ciepło

Moje Ciepło, to program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła właścicielom nowych domów o podwyższonym standardzie energetycznym. W programie można otrzymać nawet 21 tys. zł na dofinansowania! Tak wysoka dotacja przysługuje osobom ubiegającym się o dotację na gruntową pompę ciepła. W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze maksymalny poziom dotacji wynosi 7 tys. zł. Procentowo poziom dotacji nie może przekraczać 30% lub 45% w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Od stycznia 2023 roku w programie obowiązują nowe wymogi dotyczące budynków.

Wymagania stawiane budynkom

Przypomnijmy, że program Moje Ciepło został uruchomiony w kwietniu 2022 roku. W pierwszym roku funkcjonowania programu, wskaźnik energii pierwotnej (EP) w budynkach, które kwalifikowały się do dofinansowania nie mógł przekraczać 63 kWh/(m2*rok). Od stycznia wymóg ten został zaostrzony. Maksymalny wskaźnik EP dla budynku w programie Moje Ciepło, to aktualnie 55 kWh/(m2*rok). Dla porównania, budynek zbudowany w standardzie Warunków Technicznych 2021 charakteryzuje się wskaźnikiem EP nie większym niż 70 kWh/(m2*rok).