19.03.2023

OZE zaraz po węglu kamiennym w produkcji energii elektrycznej!

Agencja Rynku Energii (ARE) opublikowała dane o strukturze miksu energetycznego Polski w styczniu 2023 r. Sprawdzamy, jak bardzo energia elektryczna z OZE zwiększyła swój udział w ciągu roku.

W grudniu ubiegłego roku moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce wyniosła 60,24 GW, a w styczniu zanotowano już 60,68 GW. W porównaniu ze styczniem 2022 roku, przyrost mocy wyniósł 4 GW, za co odpowiada głównie fotowoltaika prosumencka, która zajmuje pierwsze miejsce w strukturze udziału mocy z odnawialnych źródeł energii (12509 MW). Udział OZE w polskim miksie energetycznym staje się coraz większy - w styczniu br. odnotowano ich udział w wysokości 38% mocy, co względem grudnia 2022 roku daje 412 MW dodatkowej mocy. Także udział konwencjonalnych elektrowni cieplnych spadł o ponad 1,5 GW. Na drugim miejscu struktury udziału mocy z OZE znajduje się energetyka wiatrowa (8324 MW), na trzecim elektrownie wodne (978 MW), na kolejnych elektrownie biomasowe (969 MW) i biogazowe (280 MW). 

Magazyny energii kluczem do sukcesu

W przypadku OZE bardzo ważna jest produkcja energii, ponieważ zainstalowana moc nie odzwierciedla pełnego potencjału, poprzez zależność instalacji od warunków atmosferycznych, szczególnie w przypadku fotowoltaiki i energetyki wiatrowej. Dlatego bardzo ważne jest dbanie o rozwój technologii magazynowania energii oraz stworzenie elastycznych sieci energetycznych, dzięki czemu energetyka będzie mogła w przyszłości opierać się na ekologicznych źródłach energii.