02.01.2023

Ogrzewasz dom pompą ciepła? Sprawdź zmiany w dodatku elektrycznym

Gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, a więc również te ogrzewane pompami ciepła, od 1 grudnia 2022 r. mogą składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny wynosi 1 000 zł w przypadku gospodarstw domowych, które zużywają do 5 MWh rocznie. Z kolei dla gospodarstw domowych o zużyciu powyżej tego progu przysługuje 1 500 zł. To właśnie tę drugą grupę będą dotyczyć zmiany, które w dodatku elektrycznym wprowadza projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Zgodnie ze zmianami, w przypadku zużycia energii elektrycznej na poziomie przekraczającym 5 MWh do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego należy załączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Komu nie przysługuje dodatek?

Warto dodać, że nie każdej osobie, która ogrzewa dom pompą ciepła przysługuje dodatek elektryczny. Nie skorzystają z niego osoby, posiadające mikroinstalację fotowoltaiczną. Warto również zaznaczyć, że we wniosku o dodatek elektryczny należy oświadczyć m.in., że gospodarstwo domowe nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków do ogrzewania.