14.03.2023

Pompy ciepła na topie! Spada liczba kotłów gazowych

Raport Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) wykazał, że w ostatnim kwartale 2022 roku znacząco wzrosła popularność pomp ciepła, a spadła popularność kotłów gazowych. Rynek pomp ciepła w IV kwartale 2022 w porównaniu do IV kwartału 2021 wzrósł aż o 178%! W całym 2022 roku rynek pomp ciepła wzrósł o 129%. Głównym czynnikiem wpływającym na tak istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła (głównie typu powietrze/woda) była większa atrakcyjność rozwiązań, przekonanie o efektywności kosztowej tych urządzeń, a także rosnące zainteresowanie technologią, zarówno wśród użytkowników jak i instalatorów. Nie można tego powiedzieć o rynku kotłów gazowych, które we wszystkich grupach produktowych (kotły wiszące, stojące, konwencjonalne, kondensacyjne) odnotowały znaczące spadki. W IV kwartale 2022 w porównaniu do IV kwartału 2021 rynek kotłów wiszących kondensacyjnych i konwencjonalnych spadł łącznie o 43%. W przypadku kotłów stojących spadek był jeszcze większy i wyniósł 59%. W całym 2022 roku spadki były nieco mniejsze i wyniosły odpowiednio 21% i 30%.