21.01.2023

Rusza program Energia dla Wsi!

“Energia dla Wsi” to nowy program, w ramach którego rolnicy, spółdzielnie energetyczne oraz ich członkowie mogą ubiegać się o dotacje i pożyczki na inwestycje w fotowoltaikę, energetykę wiatrową, energetykę wodną, biogazownie, a także magazyny energii. Program przewiduje dofinansowanie w wysokości aż 1 mld zł, co jest szansą na realne wykorzystanie potencjału rozwoju OZE na obszarach wiejskich. Program rusza 25 stycznia i potrwa do 25 grudnia 2023 roku. 

Poziom dofinansowania

Dla zwrotnych form dofinansowania przeznaczono łączna kwotę 515 mln zł, a dla bezzwrotnych - 485 mln zł. W przypadku instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych pożyczka może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dla elektrowni wodnych i biogazowni obejmuje dotacje do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych. Jeśli rolnik lub spółdzielnia zdecydują się na magazyn energii, dotacja może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych. 

Rząd liczy w szczególności na rozwój instalacji biogazowych na obszarach wiejskich, gdyż może to być elementem przyspieszenia transformacji energetycznej. Co więcej, lokalnie produkowany biogaz może stymulować rozwój lokalnych mikrosieci ciepłowniczych.