22.03.2023

Skarga Krakowa przeciwko wydłużeniu terminu wymiany kopciuchów w województwie

W dniu 13 marca Gmina Miejska Kraków złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na zmianę tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski. Powodem takich działań jest wydłużenie do 30 kwietnia 2024 r. terminu wejścia w życie zakazu użytkowania kotłów bezklasowych.

Głównym argumentem przeciwko zmienionej treści uchwały antysmogowej jest naruszenie zbiorowych potrzeb krakowian w postaci prawa do życia w zdrowym środowisku. Zeszłoroczne zmiany wprowadzone przez Sejmik Województwa grożą narażeniem mieszkańców na oddychanie powietrzem o złej jakości oraz na oddziaływanie podwyższonych stężeń pyłów szkodliwych dla zdrowia. 

Wydłużenie czasu na wymianę bezklasowych kotłów w województwie małopolskim aż o dwa sezony grzewcze spowoduje nieosiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w wyznaczonych przepisami terminach. Zmiana uchwały antysmogowej jest też sprzeczna z przepisami Unii Europejskiej w kontekście poziomów emisji i stężeń zanieczyszczeń (dyrektywa CAFE). Prawo Unijne mówi, że władze publiczne są zobowiązane do podejmowania działań zgodnych z polityką ekologiczną, a ich celem ma być przede wszystkim maksymalne skrócenie okresu, gdy stężenia pyłu PM10 przekraczają przyjętą normę. 

Krakowską propozycją jest postanowienie, że zmiana uchwały antysmogowej powinna zostać wyeliminowana z porządku prawnego poprzez stwierdzenie jej nieważności.