04.01.2023

W Polsce zieloną energię produkuje już 1,2 mln prosumentów!

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej poinformowało, że liczba wszystkich mikroinstalacji OZE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na koniec listopada 2022 r. wyniosła aż 1,2 mln, a dokładnie 1 203 985 mikroinstalacji OZE. Ich łączna moc zainstalowana to ponad 9,1 GW. Są to głównie mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Dynamika zmian

Jak podaje organizacja, liczba mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przyłączonych od początku 2019 r. do końca listopada 2022 r. uległa ponad 22-krotnemu wzrostowi. Równocześnie ponad 26-krotnie wzrosła moc zainstalowana w mikroinstalacjach OZE. Są to więc ogromne wzrosty.

Jednakże od wiosny 2022 r. widoczny jest znaczący spadek miesięcznych przyłączeń do sieci. Z poziomu kilkudziesięciu tysięcy na przełomie 2021 i 2022 roku, liczba instalacji przyłączanych miesięcznie do sieci spadła do poziomu kilkunastu tysięcy. Według danych PTPIREE w listopadzie 2022 roku przyłączono “zaledwie” trzynaście tysięcy mikroinstalacji OZE. 

Większa moc jednostkowa instalacji

Warto dodać, że stale rośnie średnia moc przyłączanych mikroinstalacji OZE do sieci. W trzecim kwartale 2022 r. średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 9,65 kW i była o ponad 2,98 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w 2020 roku, która wynosiła 6,68 kW.