11.03.2023

Znów rośnie popularność kolektorów słonecznych!

Dodatek elektryczny to pomoc finansowa w postaci jednorazowej wypłaty, która przysługuje osobom wykorzystującym energię elektryczną do ogrzewania. Mogą więc z niego skorzystać osoby, które ogrzewają swoje domy pompą ciepła. Wniosek o dodatek elektryczny można było złożyć do dnia 1 lutego 2023 roku, a miał on zostać wypłacony do końca marca. Okazuje się, że mieszkańcy Krakowa mogą na pieniądze poczekać jeszcze dłużej. Co więcej, nie wszyscy, którzy złożyli wniosek, taki dodatek otrzymają. 

Wypłaty w Krakowie opóźnione

W Krakowie złożono 6116 wniosków. Niestety w przypadku, gdy wnioskodawca nie wykazywał zużycia przekraczającego 5 MWh w 2021 r., wniosek nie dawał możliwości wskazania, kto jest odbiorcą energii elektrycznej, czyli kto zawarł umowę o jej dostarczanie. Jak zauważył Urząd Miasta, ministerstwo klimatu i środowiska dopiero 24 lutego przedstawiło wytyczne, które wskazują, że część wnioskujących nie będzie mogła liczyć na przyznanie dodatku, gdyż nie jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej. To oznacza, że część osób, która złożyła wniosek, nie będzie mogła liczyć na wypłatę dodatku. Urząd poinformował również, że Krakowskie Centrum Świadczeń nie otrzymało jeszcze dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wypłatę świadczenia, przez co wypłaty mogą się opóźnić.