0% VAT na pompy ciepła w UE - czy to możliwe?

18 maja 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU, którego celem jest ograniczenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych oraz przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Jako główne założenia do planu, KE przyjmuje oszczędzanie energii, dywersyfikację dostaw energii oraz przyspieszenie wdrażanie energii odnawialnej. Dzięki temu zdaniem Komisji możliwe będzie osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienie ochrony klimatu, przy jednoczesnym wzmocnieniu wzrostu gospodarczego. W jednym z dokumentów znalazł się szczegółowy opis krótkoterminowych zmian zachowań, które mogłyby obniżyć popyt na gaz i ropę w UE o 5 procent. Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do stosowania środków fiskalnych, takich jak wprowadzenie obniżonych stawek VAT na energooszczędne systemy grzewcze. Tym samym 0% VAT na pompy ciepła dostał zielone światło od Komisji Europejskiej. Od naszego kraju będzie jednak zależeć, czy taki przepis zostanie wprowadzony. Oprócz tego KE rekomenduje między innymi obniżenie cen energii, a także zwiększenie głównego celu OZE na 2030 roku w ramach pakietu “Fit for 55” z 40 proc. do 45 proc.