70 tys. pomp ciepła CEEB - dużo, czy mało?

Czasu na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest coraz mniej! Według najnowszych danych przedstawionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), do bazy wpłynęło już blisko 2,4 mln deklaracji o źródłach ogrzewania. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów.

Jak wynika z przesłanych deklaracji, dominującym źródłem ogrzewania są kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy), których zidentyfikowano 1 355 883. Kolejne miejsca zajmują kotły gazowe -705 683 szt. oraz ogrzewanie elektryczne – 311 453 szt. Polacy zgłosili już także 135 tys. kolektorów słonecznych oraz 73 tys. pomp ciepła - to dużo czy mało? 73 tysiące pomp ciepła oznacza, że te urządzenia pojawiły się w około 3% deklaracji. Jest to więc niewielki procent i nie obrazuje liczby pomp ciepła, które pracują w Polsce. Jak pisaliśmy TUTAJ, tylko w roku 2021 sprzedano blisko 93 tys. pomp ciepła! W CEEB powinno się znaleźć łącznie około 5 milionów deklaracji, przy czym czas na jej złożenie w istniejących budynkach mija 31.06.2022 roku. Dopiero wtedy faktycznie przekonamy się, ilu właścicieli i zarządców budynków faktycznie zgłosiło pompę ciepła.

Warto dodać, że w przypadku instalacji nowego źródła ciepła, czy to w nowym budynku, czy termomodernizowanym, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić właścicieli budynków na mandat w wysokości do 500 zł. Jeżeli sprawa trafi na ścieżkę sądową, właściciele mogą otrzymać grzywnę w wysokości nawet 5 000 zł.