9 GW - tyle mikroinstalacji OZE pracuje już w polskim systemie elektroenergetycznym

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opublikowało najnowsze dane o mikroinstalacjach OZE przyłączonych do sieci, z których zdecydowaną większość stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne. Okazuje się, że w polskim systemie elektroenergetycznym działa już 9 GW mikroinstalacji prosumenckich. Mikroinstalacje prosumenckie stanowią ponad 42 proc. mocy zainstalowanej elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w Polsce (dane Agencji Rynku Energii z 10.2022 r.).

Niestety, w dalszym ciągu obserwowany jest zapoczątkowany w marcu 2022 roku spadek miesięcznych poziomów przyłączeń mikroinstalacji OZE do sieci. W październiku przyłączono tylko 14 501 urządzeń. Jest to poziom, który stabilnie utrzymuje się od kilku miesięcy, po szczycie z początku roku, gdy prosumenci chcieli zdążyć z realizacją inwestycji przed zmianą systemu rozliczeń.

Większa moc instalacji

Warto dodać, że w ostatnim czasie rośnie średnia moc mikroinstalacji OZE przyłączanych do sieci. W trzecim kwartale 2022 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 9,65 kW. Dla porównania, jest to moc o ponad 2,98 kW wyższa, niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w 2020 roku, która wynosiła 6,68 kW. Jak zaznacza PTPIREE, coraz częstszą praktyką stosowaną przez prosumentów jest zwiększanie mocy istniejących już mikroinstalacji.