Apel naukowców - „Sorry, nie taki mamy klimat” - o co walczą?

Klimat zmienia się na naszych oczach, a my musimy zrobić jak najwięcej, by temu zapobiec! Ponad stu polskich naukowców podjęło wspólną inicjatywę na rzecz intensyfikacji ochrony klimatu i wystosowało apel. O co walczą?

Człowiek - główny winowajca

Świat nauki dysponuje niezbitymi dowodami na to, że powodem trwających zmian klimatu jest człowiek. Jest on jednak też tym ogniwem, które może tym zmianom zapobiec. Aby uniknąć dramatycznych konsekwencji zmian, konieczne będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. W tym celu konieczne jest wdrożenie odpowiednich działań, o które zaapelowali naukowcy!

Sygnatariusze apelują:

  • do polityków o zdecydowane działania prowadzące do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przejścia na czystą energetykę, ochrony klimatu i różnorodności biologicznej;
  • do samorządów o pracę nad efektywnością energetyczną i przygotowanie się do zdarzeń, których w przyszłości nie unikniemy, takich jak fale upałów, susze, powodzie czy gwałtowne zjawiska atmosferyczne;
  • do przedsiębiorców o obniżenie śladu węglowego i docelowo doprowadzenie do neutralności klimatycznej
  • do obywateli mądre wybory zarówno te codzienne przy sklepowych półkach jak i przy urnach wyborczych.

Apel wystosowali naukowcy, ale każdy z nas może go podpisać i w ten sposób wesprzeć głos nauki! Dostępny jest on na stronie apelklimatyczny.pl.