Aukcja OZE - tylko trzy zostały rozstrzygnięte!

Wyniki tegorocznych aukcji OZE potwierdziły negatywny trend. W wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano zaledwie ok. 8,5 TWh (25 proc.) energii elektrycznej o wartości niespełna 2,5 mld zł. Co więcej, tylko trzy aukcje rozstrzygnięto.

Aukcje OZE są jednym z podstawowych mechanizmów wsparcia niskoemisyjnej generacji w Polsce. Do tej pory aukcje wygrało prawie 4,5 tys. instalacji o mocy ponad 12 GW, z czego wybudowano 1352 instalacje o mocy 2,3 GW.

Spośród wszystkich wygranych ofert (204), czyli ponad 94% stanowią instalacje fotowoltaiczne (197), pozostali zwycięzcy to instalacje wiatrowe (5) oraz hydroelektrownie (2). Zwycięzcy aukcji zostali wyłonieni nie tylko w oparciu o oferowaną cenę sprzedaży energii, ale również kolejność złożenia ofert. W poszczególnych kategoriach liderem spośród OZE są:

  • aukcje dla instalacji do 1 MW (AZ/1/2022) - fotowoltaika,
  • aukcje dla instalacji powyżej 1 MW (AZ/2/2022) - fotowoltaika i energetyka wiatrowa.
  • trzecia aukcja (AZ/4/2022) - energetyka wodna,
  • pozostałe cztery aukcje - nie rozstrzygnięto z powodu zbyt małej liczby ofert.

Prognozuje się, że w najbliższych latach należy spodziewać się spadku zainteresowania aukcjami OZE na rzecz długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej typu Power Purchase Agreements (PPA). Aukcyjny system wsparcia będzie stosowany w Polsce do 2027 r.