Aż 86% Polaków za budową elektrowni jądrowych w Polsce!

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że aż 86% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. To największe poparcie dla energetyki jądrowej w historii. Czy Polacy jednak chcą mieć elektrownię atomową tuż za oknem?

Wyniki badania z listopada 2022 r. wskazują, że ponad 86% respondentów wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w Polsce, a tylko 10% jest przeciwnych powstaniu elektrowni atomowej. Szczególnie ważne jest, że 71,6% ankietowanych popiera budowę elektrowni nawet w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania, a zaledwie 25,5% jest przeciwnego zdania.

Ponad 90% biorących udział w badaniu jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Natomiast blisko 90% badanych uznało, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Z badania wynika, że większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młode (pomiędzy 15 a 29 r.ż.) oraz starsze (60-75 lat). Względem poprzedniego pomiaru spadł odsetek przeciwników energii jądrowej w Polsce wśród osób w średnim wieku (między 40 a 49 r.ż.).

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zrealizowała firma DANAE w listopadzie 2022 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2112 Polaków w wieku 15-75 lat.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).