Będą środki na przyłącza gazowe

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła 2022 rok od tymczasowego wstrzymania realizacji przyłączy gazowych w związku z wyczerpaniem budżetu na lata 2022-2023. Powodem wyczerpania się budżetu było bardzo duże zainteresowanie inwestycjami w kotły gazowe.. W efekcie, środki zarezerwowane na najbliższe 2 lata - około 2 mld zł - zostały przeznaczone na realizację zawartych już umów. Choć jesienią były prowadzone z PGNiG (spółką matką) rozmowy na temat zwiększenia finansowania, to nie udało się tego zrealizować, ze względu na konieczność przeniesienia części środków na zabezpieczenie kontraktów gazowych, aby obecni klienci odczuli w najmniejszym stopniu wzrost cen gazu.

18 lutego 2022 roku Spółka potwierdziła informacje w komunikacie, że nowe instalacje gazowe będą mogły być znów przyłączane do budynków, a PSG znalazło środki na realizację działań związanych z przyłączami gazowymi. Klienci, którzy niedawno otrzymali odmowy przyłączenia do sieci gazowej, zostaną poinformowani przez Polską Spółkę Gazownictwa o możliwości przyłączenia się do sieci gazowej, o ile spełnią warunki przyłączenia.