Beneficjenci programów parasolowych dłużej skorzystają z systemu opustów

Już wkrótce w Polsce zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o OZE - ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która zmieni system rozliczeń prosumentów. Inwestorzy, którzy nie zdążą wysłać zgłoszenia o przyłączaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej do 31.03.2022 roku będą rozliczali się w systemie net-billingu, czyli w systemie opartym o sprzedaż i zakup energii elektrycznej.

Ten warunek nie dotyczy jednak prawie 100 tys. przyszłych prosumentów, dla których czas zostanie wydłużony! Aktualnie procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o OZE, która wprowadzi tzw. poprawkę parasolową.

Kolejna nowelizacja ustawy OZE

Programy parasolowe to programy finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20. W trakcie prac nad przyjętą już pod koniec 2021 roku nowelizacją ustawy OZE, samorządy wielokrotnie alarmowały, że gwałtowna zmiana systemu rozliczeń wpłynie negatywnie na realizację projektów parasolowych, gdyż beneficjenci zaczęli wycofywać się z programów mimo bardzo wysokich dofinansowań.

Ponieważ poprawki parasolowej nie udało się wprowadzić w trakcie ubiegłorocznych prac nad ustawą, już na początku 2022 roku rozpoczęły się prace nad kolejną nowelizacją. Po jej wprowadzeniu osoby, które zawarły w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje program parasolowy, a także złożyły prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku, będą mogły dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustów przez kolejne 15 lat.