CEEB zakończone - baza zebrana

30 czerwca 2022 roku minął termin składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Uzyskane dane nie pokazują najlepszych wyników…

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków, a w skrócie CEEB to baza Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, która funkcjonuje od lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie od właścicieli i zarządców budynków danych na temat źródeł ogrzewania, a w efekcie  dostosowanie programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. Dane zbierane były w formie deklaracji, a termin na ich złożenie dla źródeł ciepłą zamontowanych przed 1.07.2021 roku minął 30.06.2022 r. Według stanu na 1.07.2022 r. do CEEB złożono łącznie ponad 6,5 mln deklaracji. W budynku może znajdować się więcej niż jedno źródło ciepła, więc łączna liczba zadeklarowanych źródeł ciepła wynosi prawie 9,5 mln. Wśród nich, większość, bo około 55% stanowią źródła ciepła na paliwa stałe. Jedynie 3% spośród deklaracji i 2,2% spośród zgłoszonych źródeł ciepła stanowią pompy ciepła. Udział zgłoszonych urządzeń na paliwa gazowe wynosi około 25%.
 
W CEEB sprawdzano również rodzaj wykorzystywanego paliwa. Z danych dostępnych w bazie wynika, że około 55% źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi wykorzystuje do ogrzewania węgiel lub jego pochodne. Drewnem kawałkowym zasilanych jest 38% źródeł ciepła, a pelletem lub innym rodzajem biomasy 7% źródeł ciepła. Ze złożonych deklaracji można również wywnioskować, że co najmniej 2,5 miliona kotłów w naszym kraju wymaga w najbliższym czasie wymiany na inne źródło ciepła.