Ciepłe Mieszkanie - kiedy należy złożyć wniosek?

Ciepłe Mieszkanie to nowy program dotacyjny, który wspiera termomodernizację budynków wielorodzinnych. Można w nim otrzymać dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwami stałymi na inne, bardziej ekologiczne i efektywne źródło ciepła. Dotacja przysługuje między innymi na powietrzne pompy ciepła oraz na kotły gazowe. Głównym beneficjentem programu Ciepłe Mieszkanie są gminy, które prowadzą nabory dla beneficjentów końcowych - właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zastanawiają się oni, kiedy powinni złożyć wniosek o dofinansowanie - przed rozpoczęciem, czy po zakończeniu przedsięwzięcia.

Jak można przeczytać na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce poświęconej programowi Ciepłe Mieszkanie w strefie pytań i odpowiedzi, rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie wfośigw. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
Jako rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego traktowane jest poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego. Jest to więc data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego.

Jak to więc wygląda w praktyce? W pierwszej kolejności gmina - beneficjent programu Ciepłe Mieszkanie na terenie właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uruchamia nabór wniosków dla beneficjentów końcowych - właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Następnie beneficjent zawiera umowę z gminą o dofinansowanie. Dopiero po zawarciu umowy beneficjent może ponosić koszty i realizować zadania tj. wymianę źródła ciepła i ewentualne przedsięwzięcia towarzyszące takie jak wymiana okien i drzwi.