Ciepłe Mieszkanie - program wspierający modernizację budynków wielorodzinnych coraz bliżej!

W Polsce jest ok. 5 mln budynków jednorodzinnych i 530 tys. budynków wielorodzinnych. Co najmniej 3 mln z nich wymaga termomodernizacji. Są to budynki, które są w dużej mierze odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, domowe systemy grzewcze odpowiadają za około 43 proc. emitowanego w Polsce szkodliwego dla zdrowia pyłu PM2,5, a także za 87 proc. emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. O ile w termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Polsce pomaga program Czyste Powietrze i Ulga Termomodernizacyjna, o tyle budynki wielorodzinne do tej pory nie mogły za bardzo liczyć na wsparcie finansowe. W 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił pilotaże programów dotacyjnych skierowanych do mieszkańców budynków wielorodzinnych w województwie zachodniopomorskim, Pszczynie oraz w województwie dolnośląskim. Doświadczenia zebrane w pilotażach miały posłużyć do uruchomienia ogólnopolskiego programu. Taki program zostanie uruchomiony już wkrótce!

Ciepłe Mieszkanie

Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie zostanie uruchomiony na koniec drugiego kwartału 2022 r. i będzie nieco podobny do programu Czyste Powietrze. Przewidziano trzy poziomy dofinansowań: podstawowy, podwyższony i najwyższy, które będą uzależnione od wysokości dochodów wnioskodawców lub ich gospodarstw domowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni Wojewódzkim Funduszom środki na realizację programu. Beneficjentami programu będą gminy, które będą prowadziły nabory na swoich terenach dla beneficjentów końcowych, tj. osób fizycznych.