Coraz więcej pracowników sektora energetyki pracuje przy technologiach zeroemisyjnych!

Rozwój źródeł niskoemisyjnych to nie tylko technologie! To również zmieniające się zatrudnienie, które w sektorze energetycznym coraz bardziej ukierunkowuje się właśnie na technologie niskoemisyjne. Jak poinformowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) w swoim najnowszym raporcie, już ponad 50 proc. pracowników sektora energetycznego jest zatrudnionych przy projektach związanych z technologiami zeroemisyjnymi. Ten udział będzie się jeszcze zwiększał. Jak przekonują eksperci z IEA, w miarę jak kraje i przedsiębiorstwa będą przyspieszać wysiłki zmierzające do dekarbonizacji i neutralności klimatycznej, również struktura zatrudnienia w sektorze energetycznym będzie się zmieniać.

Aktualnie ponad połowa zatrudnienia w sektorze energetycznym przypada na region Azji i Pacyfiku. Same Chiny zatrudniają prawie 30 proc. pracowników z sektora energetycznego na świecie. 

A jakie prace najczęściej wykonują osoby zatrudnione w energetyce? Z raportu IEA wynika, że ponad 69 proc. to zatrudnienie związane z opracowywaniem nowych projektów, w tym przy budową elektrowni, uruchamianiem szybów naftowych i układaniem rurociągów, produkcją samochodów, przeprowadzaniem modernizacji projektów w zakresie wydajności urządzeń i instalowaniem wysokowydajnych elektrycznych pomp ciepła.