Czy zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na uzysk z fotowoltaiki? Przykład Indii pokazuje, że tak!

Bazy danych o zasobach słonecznych Solargis - firmy zajmującej się doradztwem w zakresie promieniowania słonecznego - należą do najbardziej dokładnych i niezawodnych z dostępnych na rynku. Organizacja dokonała analizy zmienności poziomu napromieniowania w okresie ostatnich 10 lat na kluczowych rynkach fotowoltaicznych, takich jak Indie, Australia i Ameryka Północna. Mapy opublikowane przez Solargis ukazują znaczne wahania zarówno powyżej, jak i poniżej długoterminowych średnich poziomów natężenia promieniowania słonecznego.

Wyniki osiągnięte w Indiach wskazują, że na natężenie promieniowania słonecznego może mieć wpływ zanieczyszczenie powietrza. Mapy na subkontynencie Indyjskim pokazują, że w ciągu ostatnich czterech lat poziomy napromieniowania były o około 7 proc. niższe od długoterminowej średniej. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w wysoko rozwiniętych obszarach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest większe. Niższe wartości natężenia promieniowania mogą wpływać na spadek rentowności instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym, zdaniem autorów map, takie dane powinny być brane pod uwagę przez deweloperów instalacji PV.