Czyste Powietrze: w kwietniu złożono 2 razy więcej wniosków na pompy ciepła niż kotły gazowe

Rosnące zainteresowanie pompami ciepła w modernizowanych budynkach widać coraz bardziej na liczbach, a dokładnie na statystykach w programie Czyste Powietrze. W marcu 2022 roku pompy ciepła po raz pierwszy wyprzedziły kotły gazowe w programie Czyste Powietrze. Ze złożonych wtedy łącznie 13 321 wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła, 5 106, czyli 38% dotyczyło zainstalowania różnych rodzajów pomp ciepła. 86% z tej liczby to wnioski złożone na powietrzne pompy ciepła. W marcu 2022 na kotły gazowe złożono 3806, a więc odpowiednio 29% wniosków.

W kwietniu 2022 pompy ciepła w programie Czyste Powietrze osiągnęły jeszcze lepszy wynik. Do programu wpłynęło prawie dwa razy więcej wniosków na pompy ciepła niż na kotły gazowe! Spośród 12 441 wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła na pompę ciepła złożono 5 893 wniosków. Tym samym 47% wniosków dotyczyło pomp ciepła. 89% z nich to powietrzne pompy ciepła. W tym samym czasie, na kotły gazowe złożono 3210 - 26%. To zarówno mniejszy wynik liczbowy jak i procentowy.