Deklaracje do CEEB dalej napływają! Ile zgłoszono pomp ciepła?

Termin składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków minął 30 czerwca 2022 roku. Deklaracje do bazy jednak w dalszym ciągu napływają. Według statystyk z dnia 22 lipca 2022 r. do CEEB wpłynęło prawie 7,4 mln zgłoszeń. Przypomnijmy, że według stanu 1.07.2022 r. do CEEB złożono około 6,5 mln deklaracji, a więc w ciągu 3 tygodni przybyło około 900 tys. deklaracji. Deklaracji w dalszym ciągu będzie przybywać! Jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, baza jest wypełniona dopiero w około 65%.

Wśród 7,4 mln deklaracji złożonych na dzień 22.07.2022 r. jedynie 233 tys. dotyczy pomp ciepła. 218 tys.z nich to pompy ciepła w budynkach mieszkalnych, a pozostałe prawie 15,5 tys. to pompy ciepła w budynkach niemieszkalnych. Ile pomp ciepła możemy spodziewać się po wypełnieniu bazy? Biorąc pod uwagę poziom wypełnienia bazy, gdy do CEEB spłynie pozostała część deklaracji dotycząca około ⅓ budynków w Polsce, łączna liczba pomp ciepła może wynieść nawet około 350 tys. urządzeń.