Dodatek elektryczny - można już składać wnioski o dodatek do pomp ciepła!

Gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, a więc również te, ogrzewane pompami ciepła, od 1 grudnia 2022 r. mogą składać wnioski o dodatek elektryczny! Wnioski można składać w urzędach gmin. Wysokość dodatku jest uzależniona od zużycia energii elektrycznej w budynku. Dodatek elektryczny wynosi 1 000 zł w przypadku gospodarstw domowych, które zużywają do 5 MWh rocznie. Z kolei dla gospodarstwom domowym o zużyciu powyżej tego progu przysługuje 1 500 zł. Aby otrzymać wyższą kwotę dodatku, należy dołączyć do wniosku potwierdzenie, że wartość rocznego zużycia energii za rok 2021 była wyższa niż 5 MWh. Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) złożona przed 11 sierpnia 2022 roku.

Warto dodać, że osoby, które posiadają mikroinstalację fotowoltaiczną, mimo ogrzewania elektrycznego, nie mogą ubiegać się o dodatek elektryczny. Również osoby, które skorzystały z dodatku na inne źródło ogrzewania nie mogą się ubiegać o dodatek elektryczny.