Dopuszczenie miału do sprzedaży nie oznacza, że można go spalać!

W związku z nadzwyczajną sytuacją na rynku paliw, zostało wprowadzone rozporządzenie, które czasowo zniosło wymogi jakościowe dotyczące węgla. Tym samym, do sprzedaży został dopuszczony miał węglowy zakazany od lipca 2020 roku. Jest to paliwo, którego stosowanie przyczynia się do zanieczyszczania powietrza oraz powstawania smogu. Miał węglowy jest paliwem słabej jakości, do której przyczynia się wysoka zawartość wilgoci, popiołu, a także zawartości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, potencjalnie rakotwórczego benzo[a]piren oraz dwutlenku siarki.

Decyzja o dopuszczeniu miału z powrotem do sprzedaży została podyktowana obawą o wzrost ubóstwa energetycznego wśród Polaków. Nie oznacza jednak, że miałem po jego zakupie można palić. O tym decyduje prawo miejscowe przyjmowane przez władze samorządów województw. Są to na przykład uchwały antysmogowe. 
To oznacza, że na kupującym spoczywa obowiązek zweryfikowania, czy w jego województwie stosowanie miału węglowego jest dopuszczalne. Samorządy powinny z kolei weryfikować, czy przepisy zawarte w uchwałach antysmogowych są przestrzegane.