Dotacja do pomp ciepła w nowych domach wkrótce ruszy!

Moje Ciepło, czyli program dotujący pompy ciepła w nowych domach ruszy już wkrótce, bo na przełomie I i II kwartału 2022 roku! Jakie wymagania trzeba spełnić, aby z niego skorzystać?

Wymagania dotyczące budynków

Program będzie wspierał inwestycje w pompy ciepła w nowych budynkach. Okres kwalifikowalności kosztów został jednak ustalony jako 1.01.2021 r.. Oznacza to, że z dofinansowania będą mogli skorzystać również właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dla których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Ważne są też wymagania techniczne dotyczące budynków, gdyż aby skorzystać z programu, ich standard musi być podwyższony. W pierwszym roku funkcjonowania programu będzie obowiązywał wymóg zapotrzebowania na energię pierwotną budynku na poziomie nie większym niż 63 kWh/(m2*rok). W kolejnych latach wymóg ten zostanie zaostrzony jeszcze bardziej - do 55 kWh/(m2*rok) dla budynku. Dla porównania, zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi 2021, wskaźnik EP dla budynków jednorodzinnych nie może przekraczać 70 kWh/(m2*rok). 

Poziom dofinansowania

Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych. Co ciekawe, zgodnie z zapowiedziami, dofinansowanie nie będzie uzależnione od dochodu. Warto wiedzieć, że aby skorzystać z dofinansowania, w budynku nie będzie mogło znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe. Wyjątkiem będzie kominek rekreacyjny.