Dotacje z programu Mój Prąd 3.0. wpłyną najpóźniej do końca września 2022!

Zainteresowanie trzecią edycją programu Mój Prąd, zwaną często programem Mój Prąd 3.0. było bardzo duże. Nabór uruchomiony na początku lipca 2021 roku został zakończony po trzech miesiącach - na początku października 2021 r. w związku z wyczerpaniem się budżetu. W sumie w trzecim naborze do Generatora Wniosków o Dofinansowanie wpłynęło około 178 tys. wniosków na łączną kwotę 534 mln zł. 

Tak duża liczba wniosków doprowadziła do opóźnień w ich rozpatrywaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może wynieść nawet 300 dni roboczych liczonych od dnia zarejestrowania wniosku. W efekcie, mimo że od uruchomienia programu minął już prawie rok jeszcze nie wszyscy wnioskodawcy otrzymali dotację na konto bankowe. 

W odpowiedzi na jedną z interpelacji, wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński poinformował, że zgodnie z przewidywaniami, ocena wniosków i wypłaty dotacji z naboru Mój Prąd 3.0. zostaną wykonane do końca III kwartału bieżącego roku. Oznacza to, że prosumenci, którzy czekają jeszcze na wypłatę, powinni się jej spodziewać najpóźniej do końca września 2022 roku.