Krok w stronę rozwoju technologii wodorowej. Powstanie konstytucja wodorowa?

“Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” to dokument strategiczny przyjęty w grudniu 2021 roku, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Zgodnie z nim, wodór ma odegrać istotną rolę w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ma również umożliwić rozwój i utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Okazuje się, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem tzw. „konstytucji dla wodoru”. Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, będzie to pakiet legislacyjny składający się z dwóch filarów. Pierwszym z nich będzie projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD 382). W nowelizacji ma pojawić się siatka pojęć dla rynku wodoru, ramy prawne międzysektorowego wykorzystywania wodoru, nowe regulacje dla sieci wodorowych oraz ma zostać powołany krajowy operator systemu wodorowego. W nowelizacji zostaną również określone wymagania techniczne dotyczące infrastruktury służącej do przesyłania wodoru oraz mechanizmy wsparcia dla działalności badawczo rozwojowej w zakresie tej technologii.

Drugim filarem będzie projektowana ustawa o promowaniu wytwarzania wodoru ze źródeł niskoemisyjnych. Ma ona obejmować przepisy tworzące system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru w Polsce. Prace nad takim projektem rozpoczną się jeszcze w tym roku, a wejście w życie ustawy jest planowane na 2023 rok. Razem oba filary przepisy stworzą konstytucję wodorową.