Maksymalna cena energii elektrycznej w 2023 roku

W przyszłym roku każde gospodarstwo domowe otrzyma pulę tańszej energii w kwocie zamrożonej na poziomie z tego roku. W standardowym przypadku będzie to 2 tys. kWh. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano wyższy limit - 2,6 tys. kWh, a dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników 3 tys. kWh. Po przekroczeniu tych limitów będą obowiązywały wyższe ceny energii. Na szczęście dla gospodarstw domowych one również prawdopodobnie będą zamrożone.

Zamrożona cena za prąd w 2023 roku

Jeśli projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wejdzie w życie, gospodarstwa domowe, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty użyteczności publicznej będą mogły odetchnąć z ulgą. W projekcie przewidziano bowiem stałą cenę za obrót energią elektryczną, czyli tzw. cenę maksymalną. W przypadku gospodarstw domowych, po przekroczeniu odpowiedniego limitu zużycia, będzie obowiązywała cena energii ustalona na poziomie 699 zł/MWh. Dla pozostałych uprawnionych odbiorców cena zostanie zamrożona na poziomie 785 zł/MWh