Masz problem z realizacją przedsięwzięcia? Wydłuż czas w programie Czyste Powietrze

Choć o lockdownie i pandemicznej rzeczywistości wielu z nas już zapomniało, warto wiedzieć, że są przepisy, które wprowadzone w tamtym czasie do tej pory obowiązują. Jedną z nich jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia w programie Czyste Powietrze w szczególnych przypadkach.

Czyste Powietrze - terminy realizacji

Czas na realizację przedsięwzięcia w programie Czyste Powietrze jest dosyć długi, ale różni się w zależności od poziomu dofinansowania. Najmniej czasu mają osoby, które ubiegają się o kredyt lub prefinansowanie. Termin realizacji w takim wypadku wynosi 1,5 roku. Z kolei osoby, które ubiegają się o najwyższy poziom dofinansowania, ale nie korzystają z prefinansowania, mają aż trzy lata na realizację inwestycji. To bardzo dużo czasu. 

Mimo wszystko mogą zdarzyć się sytuacje, w których tak długi termin może okazać się niewystarczający. Na szczęście ze względu na epidemię COVID-19 został wprowadzony zapis w programie, który pozwala na wydłużenie czasu realizacji. W sytuacjach niezależnych od beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, istnieje możliwość złożenia specjalnego wniosku do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia. Wniosek wydłuża czas na realizację nawet o dodatkowe 6 miesięcy.