Mikroinstalacje fotowoltaiczne przyszłością? Nawet 94,7 GW do 2025 roku

Energia docierająca do nas ze Słońca mogłaby wielokrotnie zaspokoić potrzeby energetyczne świata. Ale czy wystarczająco wykorzystujemy jej potencjał? Obecnie całkowita moc zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych wynosi około 60 GW. Ta liczba ma się podwoić w ciągu najbliższych 3 lat! Tymczasem ulepszenia w technologii modułów fotowoltaicznych obniżyły cenę energii słonecznej, czyniąc ją konkurencyjną kosztowo w stosunku do innych źródeł energii w wielu częściach świata.

To nie jest zły początek - w zaledwie 5 lat moc mikroinstalacji fotowoltaicznych na świecie wzrosła o 64 proc. z poziomu 36 GW w 2017 roku do 59 GW w 2021 roku. To oznacza, że mikroinstalacje PV zamontowane na dachach budynków odpowiadają za 30 proc. wszystkich zainstalowanych mocy fotowoltaicznych na całym świecie. Jeśli jednak chcemy wywrzeć realny wpływ na obniżenie emisji dwutlenku węgla w skali globalnej, to fotowoltaika dachowa musi przenieść się z gigawatów na terytorium terawatów.

Aktualnie na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych dominują Chiny, gdzie moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wynosi 27,3 GW. Z kolei Australia jest światowym liderem pod względem liczby instalacji fotowoltaicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca - 746 WDC na osobę. Tuż za nią znajdują się Niemcy - 668 WDC na osobę i Japonia - 353 WDC na osobę. Według ekspertów Rystad Energy, Stany Zjednoczone i Australia są podobnymi rynkami pod względem powierzchni do montażu instalacji, liczby osób posiadających własny dom lub mieszkanie, a także poziomu nasłonecznienia. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych liczba dachowych mikroinstalacji jest tylko dwukrotnie wyższa niż na Antypodach, podczas gdy w USA mieszka ponad 330 milionów ludzi, a w Australii 26 milionów ludzi.