Mój Prąd 4.0. - jak uzyskać wyższe dofinansowanie do fotowoltaiki?

Mój Prąd to program dotacyjny wspierający inwestycje w domową fotowoltaikę, który po raz pierwszy został uruchomiony w 2019 roku. W pierwszych dwóch edycjach beneficjenci mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł, a w trzeciej edycji - do 3 tys. zł, maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. We wszystkich dotychczasowych naborach dotacja przysługiwała tylko na instalację fotowoltaiczną. We wszystkich edycjach do programu Mój Prąd wpłynęło ponad 444 tys. wniosków, a według stanu na koniec lutego 2022 roku, wypłacono już ponad 273 tys. dotacji.

Aktualnie inwestorzy czekają na uruchomienie czwartej edycji programu Mój Prąd, która będzie się znacząco różniła od poprzednich. Przede wszystkim, planowane jest rozszerzenie oferty o nowe komponenty zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej, takie jak magazyny energii, czy ładowarki do samochodów elektrycznych. I to właśnie te komponenty są kluczem do uzyskania większego dofinansowania na fotowoltaikę! Jak wyjaśnił resort klimatu, w odpowiedzi na jedną z interpelacji, wnioskodawca, który oprócz mikroinstalacji fotowoltaicznej zamontuje inne urządzenie wskazane w programie priorytetowym Mój Prąd, będzie mógł liczyć na większe dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, niż wnioskodawca, który zdecyduje się na montaż jedynie instalacji bez infrastruktury towarzyszącej.