Mój Prąd 4.0 - możliwa dotacja to nawet 16 tys. zł

Od 15 grudnia w programie Mój Prąd 4.0 można składać wnioski na nowych warunkach. Polscy inwestorzy mogą liczyć na większe dotacje oraz wydłużone terminy składania wniosków.

Wysokość dotacji w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV wynosi do 6 tys. zł, co ma stanowić do 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie w przypadku:

  • mikroinstalacji PV – do 7 tys. zł;
  • magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
  • magazynów ciepła - do 5 tys. zł;
  • systemu EMS / HEMS - do 3 tys. zł.

Jeżeli wnioskodawca rozlicza się w systemie net-billing, ale skorzystał już z dofinansowania do mikroinstalacji PV, może liczyć na mniejsze kwoty dofinansowania. Będzie mógł otrzymać maksymalnie 3 tys. dla instalacji dla której zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element:

  • magazyn energii elektrycznej - do 16 tys. zł;
  • magazyn ciepła - do 5 tys. zł;
  • system EMS / HEMS - do 3 tys. zł.

NFOŚiGW informuje, że wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek na mikroinstalacje PV będą mieli możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane będą przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania, a jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica.

Nabór wniosków w ramach Mój Prąd 4.0 trwa od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Źródło: mojprad.gov.pl