Nadchodzi prefinansowanie w programie Czyste Powietrze

Już od 15 lipca 2022 roku, część Polaków o najniższych dochodach, którzy będą chcieli przeprowadzić termomodernizacją swojego domu będą mogli skorzystać z możliwości prefinansowania! Ta opcja będzie dostępna dla osób z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Co więcej, maksymalne kwoty dofinansowania dla tych dwóch poziomów zostaną zwiększone.

W najwyższym poziomie dofinansowania, w którym dotacja przysługuje osobom o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł/os. w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 1260 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, maksymalny poziom dofinansowania zostanie zwiększony z 69 000 zł do 79 000 zł. W podwyższonym poziomie dofinansowania, który przysługuje osobom o miesięcznym dochodzie nie większym niż 1 564 zł/os. w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 2 189 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, maksymalny poziom dofinansowania zostanie zwiększony z 37 000 zł do 47 000 zł. Osoby kwalifikujące się do tych dotacji będą mogły skorzystać z prefinansowania, który pojawi się w formularzu wniosku w generatorze jako dodatkowa opcja. W ramach prefinansowania, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50%, a pozostałą kwotę w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji. Na rozszerzenie programu pod nazwą Czyste Powietrze + przewidziano dodatkowe 1,8 mld zł,  a Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że skorzysta z niego około 37 tys. polskich rodzin.