Nawet 69 tys. dofinansowania w programie Czyste Powietrze! Jakie warunki trzeba spełnić?

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze wspierającym termomodernizację polskich budynków do tej pory było podzielone na dwa poziomy dofinansowań - podstawowe i najwyższe. Od 25.01.2022 r. w programie funkcjonuje jeszcze trzeci - najwyższy poziom dofinansowania. Zobaczcie, jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać!

Najwyższy poziom dofinansowania

W najwyższym poziomie dofinansowania przysługuje 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 69 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Dla porównania, w podstawowym poziomie dofinansowania można otrzymać maksymalnie 30 tys. zł, a w podwyższonym - 37 tys. zł dofinansowania.

Nowa, wyjątkowo wysoka dotacja przysługuje osobom o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł/os. w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 1260 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

W kolejnym etapie prac nad tym poziomem dofinansowania, planowane jest uruchomienie prefinansowania. Na razie jednak, aby otrzymać dofinansowanie najpierw trzeba zrealizować inwestycję.