Niemcy wydadzą 200 mld euro na inwestycje w dekarbonizację

Realizację planu zerowej emisji do 2035 roku niemieccy rządzący uznali za priorytetowe! Niemcy jako pierwsi z grupy G7 zaimplementowali pakiet ustaw, których celem jest osiągnięcie tego celu. W związku z tym, niemiecki system energetyczny czekają zmiany! Jakie?

W ramach tzw. Pakietu Wielkanocnego, który stanowi zbiór zaktualizowanych projektów ustaw dotyczących transformacji energetycznej, przedstawiono cele, których wdrożenie będzie konieczne do przeprowadzenia dekarbonizacji niemieckiego sektora energetycznego. Rząd Federalny chce jak najszybciej zrezygnować z wydobycia m.in. węgla brunatnego i z importu węglowodorów z Rosji. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma być nadrzędnym interesem publicznym i służyć bezpieczeństwu państwa.

Dzięki realizacji pakietu, udział OZE w rynku produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć z 29% w 2021 roku do 80% w 2030 roku i 100% w 2035 roku. Wśród postawionych celów jest podwojenie mocy z energetyki wiatrowej onshore do 115 GW, a także zwiększenie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych offshore do 30 GW do 2030 roku. Moc zainstalowana w fotowoltaice ma wzrosnąć aż trzykrotnie do 215 GW.

Tego typu inwestycje wymagają dużych funduszy! Zgodnie z zapowiedziami, w ciągu następnych czterech lat na realizację pakietu ma zostać przeznaczone aż 200 miliardów euro. Ustawy mają zostać formalnie przyjęte najprawdopodobniej w czerwcu tego roku.