Ochrona odbiorców gazu - taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE do 2027 roku

Właściciele domów ogrzewanych gazem mogą odetchnąć z ulgą o kolejne podwyżki. Rząd trzyma rękę na pulsie - zostanie przedłużona ochrona taryfowa.

W piątek, 18 marca 2022 roku, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa ogłosiła, że taryfy gazowe dla odbiorców domowych oraz instytucji użytku publicznego mają zostać zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aż do 2027 roku. Regulacje te mają na celu zapobiegnięcie podwyżkom cen gazu w przyszłych latach.

Według prawa energetycznego, od 2017 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy na gaz sprzedawany wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Według obowiązującej ustawy, ostatnie zatwierdzone przez Regulatora taryfy mają obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku. Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2024 roku cenniki sprzedaży gazu miały być już ustalane przez przedsiębiorców, bez konieczności zatwierdzania przez URE. W związku z zapowiedzią Anny Moskwy, tak się prawdopodobnie nie stanie, a obowiązek zatwierdzania taryf przez Prezesa URE zostanie wydłużony do 2027 roku.

Warto dodać, że nowelizacja prawa energetycznego z dnia 10 grudnia 2021 roku wprowadziła zmiany w obszarze kalkulacji taryf. Jak tłumaczył wtedy Urząd Regulacji Energetyki, zmiany miały zapobiec ryzyku jednej, gigantycznej podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych w 2022 roku i jednocześnie zapewnić sprzedawcom tego paliwa możliwość odzyskania kosztów poniesionych w dłuższym horyzoncie czasowym. W efekcie, zmiana miała pozwolić na rozłożenie i zminimalizowanie podwyżki cen paliwa gazowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Podsumowując, wszyscy posiadacze ogrzewania gazowego zostali uchronienii na tą chwilę przed wielką podwyższą cen, w zamian za podwyżki rozłożone w czasie. Pytanie czy w dłuższym okresie czasu będzie to korzystne.