Od 1 grudnia wyższe wsparcie na termomodernizację i remonty!

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ułatwi szukanie oszczędności energii. Jak informuje BGK, od 1 grudnia 2022 r. wchodzą w życie ustawowe zmiany, które zwiększają finansowe wsparcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków. Co więcej, od 1 grudnia 2022 r. wchodzą w życie ustawowe zmiany dotyczące Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), które zwiększają finansowe wsparcie takich inwestycji. Z tego funduszu, BGK udziela premii na remonty i poprawę efektywności energetycznej budynków. Dzięki wprowadzonym zmianom podniesiona została wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej. Spłacają one część kredytu zaciągniętego przez inwestora w banku kredytującym.

Oprócz tego BGK wprowadza nowe rozwiązanie, jakim jest premia MZG (mieszkaniowego zasobu gminy). Premia pomoże poprawić stan techniczny mieszkaniowego zasobu gmin. Rozwiązania będą funkcjonować pod wspólną nazwą - Program TERMO.