Ostatnie dni na złożenie deklaracji w CEEB!

Coraz mniej czasu zostało na złożenie deklaracji o źródle ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków! Deklaracje można składać tylko do 1.07.2022 r.

CEEB to baza Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, która funkcjonuje od lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie od właścicieli i zarządców budynków danych na temat źródeł ogrzewania, a w efekcie dostosowanie programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. Dane są zbierane w formie deklaracji, której niezłożenie może skutkować grzywną do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową. Wszystkie deklaracje dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1.07.2022 r. należy złożyć do 1.07.2022 r. To oznacza, że właściciele lub zarządcy istniejących budynków mieli na złożenie deklaracji dokładnie rok. Termin jest ustawowy i został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Nie zostanie więc wydłużony, gdyż wymagałoby to nowelizacji wspomnianej ustawy. Istnieje również duża szansa, że nie będzie takiej potrzeby, gdyż 1 czerwca 2022 r. w bazie było ponad 4 mln deklaracji, a więc około 80% deklaracji.


Warto pamiętać, że deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. Zmiana źródła ciepła również wiąże się z koniecznością aktualizacji deklaracji w ciągu 14 dni od zmiany.