Pompy ciepła w Moim Cieple - jakie wymagania muszą spełnić?

Pod koniec kwietnia ruszył program Moje Ciepło, w którym można otrzymać dofinansowanie do gruntowych lub powietrznych pomp ciepła w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. O podstawowych zasadach uruchomionego programu pisaliśmy TUTAJ. A jakie są szczegółowe wymagania dotyczące pomp ciepła, na które można otrzymać dofinansowanie?

Gruntowe pompy ciepła

Na gruntowe pompy ciepła przysługuje najwyższe dofinansowanie, które może wynieść nawet 21 tys. zł (do 30% wartości inwestycji lub 45% wartości inwestycji w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny). Aby otrzymać takie dofinansowanie, minimalna klasa efektywności energetycznej dla gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda musi wynosić co najmniej A++ dla temperatury zasilania 55°C. Urządzenia kwalifikujące się do dofinansowania muszą spełniać też wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Powietrzne pompy ciepła

W programie Moje Ciepło na powietrzną pompę ciepła można otrzymać maksymalnie 7 tys. zł (do 30% wartości inwestycji lub 45% w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny). Podobnie jak w przypadku gruntowych pomp ciepła, minimalna klasa efektywności energetycznej dla pomp ciepła typu powietrze/woda musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C. Te urządzenia muszą spełniać wymagania określone w tych samych dokumentach unijnych, co gruntowe pompy ciepła.

W przypadku pomp ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku, klasa efektywności energetycznej musi wynosić minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. Ten typ pomp ciepła musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/20119 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.

Na co warto zwrócić uwagę?

Warto wiedzieć, że w programie Moje Ciepło nie przysługuje dofinansowanie do pomp ciepła tylko do ciepłej wody użytkowej. Można jednak starać się o dofinansowanie hybrydowej pompy ciepła, jeśli spełnia ona wymagania techniczne uwzględnione w programie i nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Dodatkowo, z wyjątkiem pomp ciepła typu powietrze/powietrze, urządzenia muszą współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, tj. najczęściej z ogrzewaniem podłogowym. Co więcej, muszą to być urządzenia nowe, wyprodukowane maksymalnie 2 lata przed montażem.