Ponad 322 tys. nowych przyłączy gazowych w trzy lata - będzie więcej?

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła rok 2022 od tymczasowego wstrzymania realizacji przyłączy gazowych w związku z wyczerpaniem budżetu na lata 2022-2023. Powodem wyczerpania się budżetu było bardzo duże zainteresowanie inwestycjami w kotły gazowe. W efekcie, środki zarezerwowane na najbliższe 2 lata - około 2 mld zł - zostały przeznaczone na realizację zawartych już umów. 18 lutego 2022 roku Spółka potwierdziła w komunikacie, że nowe instalacje gazowe będą mogły być znów przyłączane do budynków, a PSG znalazło środki na realizację działań związanych z przyłączami gazowymi. Ile przyłączy będzie mogło dzięki temu powstać?

Według informacji Polskiej Spółki Gazownictwa przekazanych mediom branżowym, w 2020 roku wykonano w Polsce blisko 113 tys. nowych przyłączy gazowych. W 2021 roku zrealizowano ich 119 tys. Jak podało PSG, na ten rok spółka ma już zawarte umowy na realizację przyłączy dla około 90 tys. klientów. To oznacza, że w ciągu 3 lat w Polsce powstanie w sumie 322 tys. nowych przyłączy gazowych. Może ich być jednak jeszcze więcej, gdyż jak zaznaczyła spółka, liczba przyłączy w 2022 roku może jeszcze wzrosnąć.