Problem z przyłączami gazowymi - NFOŚiGW odpowiada w regulaminie Czystego Powietrza

Polskiej Spółce Gazownictwa wyczerpał się budżet na realizację nowych przyłączy gazowych. W związku z tym, Spółka tymczasowo wstrzymała zawieranie umów. Powód? Wyjątkowo duże zainteresowanie inwestycjami w kotły gazowe.

Niestety opóźnienia w realizacji mogą mieć znaczący wpływ na program Czyste Powietrze, w którym kotły gazowe są najczęściej wybieranym źródłem ciepła. Aż 44% wniosków składanych w programie Czyste Powietrze na wymianę źródła ciepła dotyczy właśnie kotłów gazowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił odpowiedzieć na problem i wydłużył termin realizacji przedsięwzięcia! Od 25.01.2022 roku dopuszczalne jest wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy, jeżeli opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.