Program Czyste Powietrze nabiera tempa!

Program Czyste Powietrze wspierający termomodernizację budynków jednorodzinnych w Polsce został uruchomiony w 2018 roku, ale tak naprawdę dopiero teraz nabiera tempa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w programie przekroczono kolejny kamień milowy - do programu wpłynęło już ponad 400 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6,8 mld zł. Tylko w styczniu 2022 roku w programie wpłynęło w sumie prawie 9 tys. wniosków.

Tempa nabiera również wprowadzanie zmian w programie. Od 1 stycznia 2022 roku wycofano możliwość dofinansowania zakupu i montażu kotłów węglowych. W tym roku uruchomiono także kolejny komponent programu, który zakłada podwyższoną kwotę dofinansowania sięgającą 69 tys. zł, z tym że ten element jest skierowany do najuboższych, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Niedawno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że przeznaczy więcej środków na punkty konsultacyjno-informacyjne programu Czyste Powietrze. W programie Czyste Powietrze dochodzą też kolejne komponenty, które mają ułatwić beneficjentom realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W marcu zostanie uruchomiona Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE), która ma być miejscem skupiającym sprawdzonych i wiarygodnych doradców dla inwestorów w Czystym Powietrzu. NFOŚiGW zapowiada również kolejne zmiany w programie, takie jak możliwość prefinansowania oraz możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w jednym budynku mieszkalnym. Co to wszystko oznacza? Że cel jakim jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w ponad 3 milionach polskich domów będzie łatwiejszy do osiągnięcia!