Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchamia ranking gmin w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków, a w skrócie CEEB to baza Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, która funkcjonuje od lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie od właścicieli i zarządców budynków danych na temat źródeł ogrzewania, a w efekcie dostosowanie programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. Dane są zbierane w formie deklaracji. Według stanu na 19 stycznia 2022 roku Polacy złożyli ich już 1 mln 11 tys.

Ranking gmin

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił ranking gmin w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W rankingu widać, w których polskich gminach mieszkańcy wzięli na poważnie konieczność złożenia deklaracji. Na pierwszych miejscach znalazły się gminy, w których stopień wypełnienia bazy jest największy, czyli wpłynęło w nich najwięcej deklaracji w porównaniu do liczby punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy. Kilka deklaracji złożonych pod jednym adresem liczy się jako jedna deklaracja.

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazła się gmina miejska Zawidów z województwa dolnośląskiego, w której na 759 punktów adresowych złożono 587 deklaracji, czyli 77%. Drugie miejsce należy do gminy Słopnice z województwa małopolskiego, w której na 1716 punktów adresowych złożono 1038 deklaracji - 60%. Na trzecim miejscu z 59%-owym poziomem wypełnienia bazy znalazły się gmina Chełmiec - z Małopolski i Warta Bolesławiecka z Dolnego Śląska.

Dla kontrastu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zebrał gminy z najgorszymi wynikami. Okazuje się, że w gminie Szulborze Wielkie z województwa mazowieckiego nie złożono żadnej deklaracji.

Jak myślicie, rankingi zmobilizują Polaków do składania deklaracji? Być może nie wiedzą, że za niezłożenie deklaracji czeka grzywna do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową. Warto pamiętać, że deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych wcześniej - do 30 czerwca 2022 roku. Zmiana źródła ciepła wiąże się z koniecznością aktualizacji deklaracji w ciągu 14 dni od zmiany.