Ruszyły aukcje OZE!

8 grudnia wystartowały pierwsze aukcje OZE przewidziane na 2022 rok! Aukcje zostaną rozstrzygnięte do końca 2022 roku, a wyniki każdej z nich zostaną zaprezentowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Na 8 i 9 grudnia 2022 r. zaplanowano dwie pierwsze aukcje przeznaczone dla instalacji wiatrowych na lądzie, a także dla fotowoltaiki o mocy poniżej i powyżej 1 MW. Kolejne dwie aukcje zaplanowano na 12 i 13 grudnia. Będą przeznaczone dla źródeł wodnych, a także tych wykorzystujących biopłyny i geotermię. Dotyczyć będą mocy poniżej i powyżej 1 MW. Kolejna aukcja zaplanowana na 14 grudnia została przeznaczona dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Ostatnie aukcje w dniach 15 i 16 grudnia dotyczą instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla instalacji spalania wielopaliwowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2022, aukcje OZE będą przeznaczone tylko i wyłącznie dla nowych instalacji.