Startuje program Ciepłe Mieszkanie!

Znany w Polsce program Program Czyste Powietrze, który wspiera termomodernizację w naszym kraju, skierowany jest do budynków jednorodzinnych. Nie tylko w tych budynkach występuje jednak konieczność wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne. Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych od dłuższego czasu oczekiwali na uruchomienie programu wsparcia. I udało się! 21 lipca 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

W programie można pozyskać dofinansowanie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwa stałe, w tym na powietrzne pompy ciepła oraz podniesienie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu wynosi 1,4 mld zł i będzie dystrybuowany w dwóch naborach. Pierwszy z nich potrwa do 31 grudnia 2022 r., a drugi, jeśli wystarczy środków, do 31 grudnia 2023 r.
 

Jak otrzymać dofinansowanie?

Choć dofinansowanie z Czystego Mieszkania przeznaczone jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, to beneficjentem programu Ciepłe Mieszkanie są gminy, którym właściwy wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej udostępnia środki finansowe.  To gminy będą przeprowadzały nabory wniosków o dofinansowanie i podpisywały umowy z beneficjentami. Chcąc otrzymać dofinansowanie trzeba więc zapoznać się z programem naboru w swojej gminie.
 

Wysokość dotacji

Podobnie jak w programie Czyste Powietrze, w Czystym Mieszkaniu funkcjonują trzy poziomy dofinansowań: 

  • podstawowe, w którym roczne dochody właściciela nie mogą przekraczać kwoty 120 tys. zł.
  • podwyższone, w którym miesięczny dochód na mieszkańca jest niższy niż 1673 zł/os w gospodarstwie wieloosobowym i 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • najwyższe, w którym miesięczny dochód na mieszkańca jest niższy niż 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym.

Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny w zależności od dochodów może wynosić od 15 tys. zł do nawet 39,5 tys. zł. Warto dodać, że w programie przewidziane są bonusy dla budynków w miejscowościach ujętych na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.