Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków będą obowiązkowe!

W czwartek 15 września została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane. Nowe regulacje mają przełożyć się na większe oszczędności energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków w Polsce. Będą miały też bezpośredni wpływ na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Dlaczego?

Nowelizacja wprowadza bowiem obowiązek opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej dla każdego budynku jedno- i wielorodzinnego. Co więcej, ma zostać też podniesiona jakość merytoryczna tych dokumentów.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków będą musiały być dołączane przez inwestorów do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Dodatkowo, informacje o świadectwach będą powszechnie dostępne w centralnym rejestrze charakterystyki budynków.